< Back
TSM 2021 Scouting Combine Presented by Logitech G

As we approach the end of the 2021 LCS season, TSM is excited to announce the return of our annual Scouting Combine! This year, we’ll be inviting 20-25 GM+ players to try out for our LCS, Academy, and Amateur teams, with the aim to have at least half the attendees be from North America. Since 2018, we have found many skilled players such as Treatz, Ablazeolive, and more. Through this process. We hope that by continuing this tradition, we will be able to discover and bring more raw talent into the spotlight. 


The combine will be hosted between October 1-21 at the TSM Performance Center in LA. Invited players will only be expected to attend for a portion of the three weeks, and will not be required to be on site for the entire duration. All invitees will have their travel, food, and accommodation provided for by TSM.


We encourage you to apply if you meet our GM+ requirement. For those concerned about travel due to COVID-19, we will do everything within our power to include you if you are invited, through avenues such as legal help with travel or through online means. 


To apply, please fill out this form.


If you are currently already on a team, please get permission from your organization to attend.


---


2021LCS已经结束,我们的英雄联盟年度英才挖掘计划正式回归了!今年我们将邀请20至25名大师段位以上的玩家来获得加入到我们的LCS战队,青训队以及预备队的机会!从2018年开始,我们已经寻找到了不少有天赋的选手,例如Treatz和Ablazeolive等。我们希望可以通过这个机会来延续我们的传统,挖掘更多有潜力的璞玉!


本次试训将在今年10月1日至10月21日举办,地点位于洛杉矶的TSM基地。被邀请的玩家只需要参加三周的一部分活动,并且不需要在整个期间都在现场。TSM将为前来的受邀选手提供食宿以及机票!


如果您达到了我们的大师段位要求,欢迎你来申请!如果你受到了邀请但是因为新冠疫情而对出行表示担心,我们将会竭尽所能为你提供帮助!


如果你对此感兴趣,请填写以下表格:https://forms.gle/RWWcyQDKuUdcsYB8A


如果您目前已经签约一支战队中了,需要您获得您所在战队的许可后才能参加。


---


2021년 LCS 시즌이 끝나감에 따라, TSM에 연례적으로 주최하는 스카우팅 컴바인을 발표하게 되었습니다. 올해는 20-25명의 그랜드마스터 점수 이상에 선수들을 초청하여 LCS, Academy 및 Amateur 팀에 입단 테스트를 할 기회를 가지계 될 예정이며, 참가자의 최소 절반이 북미 출신이 될 것을 목표로 하고 있습니다. 2018년부터 TSM은 Treatz, Ablazeolive 등 실력 있는 선수들을 많이 찾아냈습니다. 이걸 경험삼아 아직 발견되지 않은 인재들이 발굴되어 주목을 받을 수 있기를 바랍니다.


이 경합은 10월 1일부터 21일까지 미국 LA TSM 시설에서 개최될 것이며 초대 된 선수들은 3주 중 일부만 참석할 것으로 예상됩니다. 또한 초대받은 선수들은 TSM에서 제공하는 여행, 음식 및 숙박을 제공받을 것 입니다.


그랜마스터+ 조건에 충족한다면 지원해주시길 바랍니다. 코로나로 인한 출장을 우려하는 분들을 위해 TSM은 선수들을 초청할 경우, 여행 관련 법적 도움이나 각종 수단을 통해 최선을 다할 것입니다.


신청하려면 다음 양식을 작성해주시길 바랍니다:  https://forms.gle/fu3GR5i1hUqYTQSLA 


이미 팀에 소속되어 있는 경우 해당 팀의 참가 허가를 받아주시길 바랍니다. 


---


LCS năm 2021 đã kết thúc, và kế hoạch kiếm tìm những nhân tài Liên Minh của chúng tôi lại chính thức trở lại rồi đây! Trong năm nay, chúng tôi sẽ mời khoảng 20-25 tuyển thủ cấp bậc đại thần tới để tham gia vào đội LCS chúng tôi! Kể từ năm 2018, chúng tôi đã chiêu mộ được rất nhiều tuyển thủ có thiên phú, ví dụ như Treatz và Ablazeolive... Chúng tôi mong rằng thông qua cơ hội này có thể tiếp diễn truyền thống của mình, gặt hái được nhiều viên ngọc quý báu có tiềm năng hơn nữa!


Lần thực tập này sẽ diễn ra từ ngày 1/10 đến 21/10, địa điểm là trụ sở TSM ở Los Angeles. Những tuyển thủ được mời tham dự chỉ cần tham gia một vài hoạt động chính trong 3 tuần thôi, không cần phải có mặt đầy đủ cả 3 tuần. TSM sẽ bao trọn gói vé máy bay và chỗ ăn ở cho các tuyển thủ được mời tới!Nếu như bạn đạt tiêu chuẩn về cấp bậc đại thần như chúng tôi yêu cầu, rất hoan nghênh bạn tới đăng kí! Và nếu như bạn đủ điều kiện tham dự, nhưng do diễn biến phức tạp của Covid khiến bạn gặp khó khăn về vấn đề đi lại, chúng tôi cũng sẽ hết lòng giúp bạn tìm cách giải quyết!


Nếu như bạn có hứng thú, xin mời điền vào bảng bên dưới:  https://forms.gle/oCbVBCQMxNUqVVV77 


Và nếu như bạn đã kí hợp đồng với một đội nào đó rồi, thì bạn cần phải có sự chấp thuận của đội thì mới được tham gia với chúng tôi. 

Share
More News
TSM FTX Releases First NFT Collection Designed by Aurory
TSM and Lenovo™ Announce Partnership Renewal
TSM & TSMU Celebrates Pride 2021
TSM Amateur Program Announcement
TSM Announces Launch of New Collegiate Program: TSMU
Copyright © 2009-2021 SoloMid. All Rights Reserved.